NätuniversitetetLegala handbokenLegala handboken

Att utse en ansvarig utgivare för webbsidor

 

Om en webbsida har en ansvarig utgivare går det att publicera personuppgifter utan samtycke. Detta beror på att tryckfrihetsförordningen sätter personuppgiftslagen ur spel, eftersom grundlagar gäller före andra lagar & regler.

 

Det innebär samtidigt att rektor, som högste chef, blir ytterst ansvarig för all webbrelaterad verksamhet vid högskolan. Därför blir det ännu viktigare att ha full kontroll över vad som skrivs på högskolans samtliga officiella och privata hemsidor, d v s även på de hemsidor som är lösenordsskyddade( t ex en kurswebb).

 

Publicering av text, bild, fotografier, teckningar, grafik, illustrationer, ljud, ska alltid följa gällande upphovsrättslagstiftning (för mer information se avsnittet om upphovsrätt). Den säger t ex att upphovsmannen alltid har ensamrätt att bestämma över sin text och sina bilder, om inte annat överenskommits i ett avtal (t ex med ett förlag), och du måste därför fråga om lov innan publicering sker.

 

Publicering av material som innebär, upphovsrättsintrång, hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, olaga våldsskildring, förtal och förolämpning är alltid straffbart. Rektor kan därför, trots att han inte känner till eller har medverkat i en publicering, därför riskera att bli straffad.

 

Flera högskolor har utsett webbansvariga personer som har till uppgift att kontinuerligt gå igenom och se till så att innehållet inte strider mot befintliga lagar och regler. Ta därför reda på hur det förhåller sig på din arbetsplats.

 

Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, Box 194, 871 24 Härnösand, Telefon: 0611-349500
Fax: 0611-349505, E-post: info@netuniversity.se, registrator@netuniversity.se
Senast uppdaterad: 2004-01-13 © Nätuniversitetet & författarna, 2003Legala Handboken