NätuniversitetetLegala handbokenLegala handboken

Vem är ansvarig

Det är till exempel inte tillåtet att lämna ut uppgifter för publicering, om man därigenom gör sig skyldig till ett allvarligt brott mot rikets säkerhet.

 

Det är inte heller tillåtet att med avsikt lämna ut originalexemplar av allmänna handlingar som är hemliga (läs mer om sekretess i avsnittet om Sekretesslagen).

 

Bestämmelserna i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) och tryckfrihetsförodningen (TF) bygger på principen om ensamansvar. Ensamansvar innebär att endast en person av de som medverkat till publiceringen kan straffas.

 

Dessutom är ansvaret successivt. Detta innebär att ansvaret i första hand vilar på den som står närmast brottet, t ex utgivaren.

 

Ansvaret är också formellt vilket innebär att det vilar på den som anges som ägare eller ansvarig utgivare enligt TF eller YGL (d.v.s. rektor om det gäller en högskolas webbplats).

 

Bild på studentmaterial

 

Sedan 1 januari 2003 går det att formellt reglera ansvaret för vad som publiceras på webben.

 

En ändring i grundlagen gör att det numera går att utse en ansvarig utgivare för en webbplats, på samma sätt som för en tidning eller en periodisk tidskrift.

 

För att det ska gälla måste högskolan (dvs den som äger webbplatsen) först ha ansökt om grundlagsskydd och anmält en ansvarig utgivare hos Radio och TV-verket. Detta kostar f.n. 2000 kr.

 

Även privatpersoner kan grundlagsskydda sina hemsidor, men fram till sommaren 2003, d v s drygt ett halvår efter att lagen ändrats, har endast ett 30-tal webbplatser använt sig av denna möjlighet.

 

 

Lagtexter

- Tryckfrihetsförordningen, inkl Offentlighetsprincipen (SFS 1949:105, 2 kap.) Rixlex

- Yttrandefrihetsgrundlagen

(SFS 1991:1469) Rixlex

Länktips

- Radio och TV-verket, (RTVV)

- Statskontoret, särskilt skriften Offentlighet och IT (pdf)

- www.pul.nu en sajt om yttrandefrihet och integritet på Internet

Ställ en egen fråga

- diskussionsforum

 

Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, Box 194, 871 24 Härnösand, Telefon: 0611-349500
Fax: 0611-349505, E-post: info@netuniversity.se, registrator@netuniversity.se
Senast uppdaterad: 2004-01-13 © Nätuniversitetet & författarna, 2003Legala Handboken